- очолює Управління, здійснює керівництво його діяльністю, діяльністю Відділу,
за дорученням Міністра юстиції України, заступників Міністра, директора Департаменту, начальника Головного територіального управління юстиції представляє Управління у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та підзвітний Міністру юстиції України, його заступникам, директору Департаменту, начальнику Головного територіального управління юстиції за організацію та результати діяльності Управління;
- організовує роботу Управління, Відділу з виконання завдань, покладених на Головне
територіальне управління юстиції, з питань реалізації державної політики у сфері
примусового виконання рішень;
- вносить на розгляд начальнику Головного територіального управління юстиції,
директору Департаменту пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері примусового виконання рішень;
- забезпечує виконання Управлінням, Відділом Конституції та законів України, указів
Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно
до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр- міністра України, наказів Міністерства юстиції України, доручень Міністра юстиції України, його заступників, директора Департаменту, наказів Головного територіального управління юстиції;
- звітує перед Міністром юстиції України, директором Департаменту, начальником
Головного територіального управління юстиції щодо виконання покладених на
Управління завдань та планів роботи;
- вносить на розгляд начальника Головного територіального управління юстиції
пропозиції щодо проекту структури, штатного розпису та кошторису на утримання
Головного територіального управління юстиції в частині, що стосується Управління,
Відділу;
- забезпечує здійснення перевірки законності виконавчих проваджень відповідно
до вимог закону;
- начальник Управління за посадою є членом колегії Головного територіального
управління юстиції;
- начальник Управління за посадою є членом конкурсної комісії Головного
територіального управління юстиції.

тел.:(044) 401-00-35 приймальна
тел.:(044) 457-83-33

Графік прийому громадян : щочетверга з 09.00 до 12.00
КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯ
Начальник Головного територіального управління юстиції  у місті Києві
       Очолює Головне територіальне управління юстиції, здійснює керівництво його діяльністю і підвідомчими органами та установами юстиції, представляє Головне територіальне управління юстиції у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності Головного територіального управління юстиції перед Міністром юстиції України;

координує та контролює діяльність:

                - Першого заступника, заступників начальника;
                - Відділу з питань запобігання і виявлення корупції;
                - Спеціаліста з внутрішнього аудиту.
                - Управління персоналу;
                - Сектор звя'зків з громадськістю

приймальна  (044) 270-58-40

Графік прийому громадян: перший вівторок місяця з 14:00 до 17:00.

КУЦЕНКО
Станіслав Ігорович
Перший заступник начальника Головного територіального управління юстиції  у місті Києві
       Є головою комісії з проведення Головним управлінням професійного відбору кандидатів для вступу на навчання Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» та Національного університету «Одеська юридична академія»;
є головою конкурсної комісії Головного управління;

координує та контролює діяльність:
                
                 - Відділу з питань банкрутства;
                 - Управління державної виконавчої служби;
                 - Управління державної реєстрації;
                 - Відділу державної реєстрації актів цивільного стану;
                 - Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення;
                 - Управління з питань нотаріату
                 - Відділ організаційної роботи, докуметування та контролю
                 - Управління судової роботи та міжнародного співробітництва

приймальна  (044) 270-58-40

Графік прийому громадян: щочетверга з 14:00 до 17:00.
РАВЛЮК
Андрій Григорович
Заcтупник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації - начальник Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві
- Очолює Управління державної реєстрації та здійснює керівництво її  
  діяльністю
- Організовує роботу Управління державної реєстрації;
- Забезпечує виконання Управлінням державної реєстрації Конституції та 
  законів України, інших нормативно-правових актів;
- Несе відповідальність за виконання покладених на Управління державної
  реєстрації завдань та здійснення ним своїх повноважень, в межах 
  покладених на нього обов’язків.тел.: (044) 541-07-21

Графік прийому громадян: щочетверга з 10:00 до 13:00 
Заступник начальника головного  територіального управління юстиції  з питань державної виконавчої служби -  начальник Управління державної  виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві
Чепурний
Віталій Миколайович


ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
У МІСТІ КИЄВІ