ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
У МІСТІ КИЄВІ


Відповідно до ст.37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та ст.34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» далі - Закони), рішення, дії або бездіяльність у сфері державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду.

                                                                                    Звертаємо увагу!

при Головному територіальному управління юстиції  у місті Києві утворена постійно діюча Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, яка розглядає скарги у межах м.Києва:

-  на рішення (про зупинення розгляду заяви, про відмову у державній реєстрації), дії або бездіяльність державного реєстратора;
-  на дії або бездіяльність суб’єктів державної реєстрації (акредитованих суб’єктів, нотаріусів).

          Розгляд скарг здійснюється за заявою особи, яка вважає, що її права порушено, що подається виключно у письмовій формі та повинна містити обов’язкові відомості, передбачені Законами та Порядком розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 року
1128.
Така скарга у день її надходження реєструється суб’єктом розгляду скарги відповідно до вимог законодавства з організації діловодства у державних органах.
          Повідомляємо, що розгляд скарг здійснюється у строки, встановлені Законом України «Про звернення громадян» з урахуванням особливостей, передбачених Законами, які обраховуються з моменту реєстрації її суб’єктом розгляду скарги, при цьому загальний строк розгляду та вирішення скарги не може перевищувати 45 календарних днів.
        Відповідно до частини 5 статті 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та частини 5 ст.34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», скарга обов»язково має містити:
Відповідно до частини 5 статті 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та частини 5 ст.34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», скарга обов'язково має містити:

1) повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;
2) реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується;
3) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку скаржника;
4) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;
5) відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення державного реєстратора та/або внесення відомостей до Державного реєстру прав.
       До скарги додаються засвідчені заявником копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника у результаті прийняття рішення державним реєстратором (за наявності), а також, якщо скарга подається представником скаржника - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такого представника, або нотаріально засвідчена копія такого документа.

Увага! У разі не дотримання вимог щодо оформлення скарг та відсутності інформації відносно наявності (відсутності) судового спору, у розгляді таких скарг по суті буде відмовлено, відповідно до пункту 7 Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації.
Склад Комісії Положення про Комісію Нормативно-правові акти Рішення Комісії Повідомлення про засідання Комісії Статистична інформація по роботі Комісії
Пропозиції та зауваження просимо надсилати на електронну адресу: info_udr@kv.minjust.gov.ua

Довідка за телефоном: 521-95-21
До уваги громадян!
Департамент державної реєстрації та нотаріату повідомляє, що відтепер всі громадяни можуть подати скаргу до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України через Портал державних послуг iGov
https://igov.gov.ua/service/333/general
ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
У МІСТІ КИЄВІ @

01001, м. Київ, пров. Музейний 2д
тел. (044) 270-58-40, 279-85-41
mail: info@kv.minjust.gov.ua