Головне управління юстиції
у м. Києві

01001, м. Київ, пров. Музейний 2д, тел. (044) 270-58-40, факс (044) 278-88-70
norm_akt@minjust.gov.ua

Фотоальбом Запобігання проявам корупції Гарячі лінії

УПРАВЛІННЯ НОТАРІАТУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У МІСТІ КИЄВІ ІНФОРМУЄ...
                                                                 Начальникам Головних управління  
                                                                 юстиції Міністерства юстиції України  
                                                                 в Автономній Республіці Крим,
                                                                 в областях, містах Києві
                                                                 та Севастополі

Щодо ведення єдиної бази звітів про оцінку
майна для цілей оподаткування

Доводимо до вашого відома, що з 01 серпня 2013 року набирає чинності Порядок проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства  (далі – Порядок), затверджений постановою Кабінету Міністрів України  від 04 березня 2013 року № 231.
На підставі вказаного Порядку Фондом державного майна України розроблено Інструкцію користувача автоматизованої системи збирання, обліку, накопичення, оброблення, захисту та надання інформації про нерухоме, рухоме майно та майнові права для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів відповідно до порядку проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (далі – Інструкція), яка затверджена директором Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об’єктами державної власності Фонду державного майна України. Даний документ містить інструктивні матеріали з використання нотаріусами автоматизованої системи Єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (далі – Єдина база даних), створеної відповідно до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10 червня 2013 року № 795.
Додатково повідомляємо, що доступ до Єдиної бази даних здійснюватиметься шляхом введення нотаріусом логіну та паролю. При цьому логіном виступатиме номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, а паролем – дата його видачі. Логін та пароль доступу до Єдиної бази даних може бути змінено за бажанням нотаріуса.  
Вищезазначену інформацію, а також Інструкцію прошу довести до відома нотаріусів, про що повідомити Міністерство юстиції України.


Додаток: на 10 арк.

Директор  Департаменту нотаріату,
банкрутства та функціонування       
центрального засвідчувального  органу                                             К.І. Чижмарь

Вик. Городько П.П.
Тел. 486-41-68ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ЗБИРАННЯ, ОБЛІКУ, НАКОПИЧЕННЯ, ОБРОБЛЕННЯ, ЗАХИСТУ ТА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО НЕРУХОМЕ, РУХОМЕ МАЙНО ТА МАЙНОВІ ПРАВА ДЛЯ ЦІЛЕЙ ОПОДАТКУВАННЯ ТА НАРАХУВАННЯ І СПЛАТИ ІНШИХ ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ ВІДПОВІДНО ДО ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ОПОДАТКУВАННЯ ТА НАРАХУВАННЯ І СПЛАТИ ІНШИХ ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ, ЯКІ СПРАВЛЯЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА.
(ДЛЯ НОТАРІУСІВ)
на 11 аркушах

1 Вступ
Цей документ містить інструктивні матеріали з використання автоматизованої системи Єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, створеної відповідно до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10 червня 2013 року N 795 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 р. за N 936/23468 (далі – АС) нотаріусами.
АС - автоматизована система збирання, обліку, накопичення, оброблення, захисту та надання інформації про нерухоме, рухоме майно та майнові права для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів
Відповідно до пункту 7 Плану заходів з нормативного врегулювання питання проведення оцінки для цілей оподаткування, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.01.2013 № 6-р, у Фонді державного майна України створена і діє автоматизована система Єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (далі – АС), яка повинна забезпечити інформаційну підтримку процесів збору, накопичення, зберігання, обробки і надання даних про об’єкти нерухомості, оціночна вартість яких підлягала визначенню.
Отже, суб'єктами Єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства є:
Фонд державного майна України
суб’єкти оціночної діяльності;
Адміністратор АС;
користувачі інформації АС – нотаріуси
НОТАРІУСИ мають змогу перевіряти відповідність інформації у звітах про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, з даними, що зберігаються у АС.
До функцій АС, враховуючи принципи її створення і структуру, відносяться:
•    введення та перевірка даних;
•    зберігання та відображення інформації;
•    відновлення інформації, що міститься у АС;
•    пошук необхідної інформації та видача її на друк й інші носії інформації;
•    операції експорту-імпорту інформації з різноманітними базами даних;
•    формування вихідних документів;
•    ведення класифікаторів, словників;
•    адміністрування системи;
•    захист даних від несанкціонованого доступу.

Для успішного оволодіння навичками роботи з АС користувач повинен володіти знаннями щодо:
•    базової комп’ютерної грамотності;
•    мати навички роботи в середовищі операційних систем Microsoft Windows 2000/XP/Vista та вище;
•    Володіти знанням роботи з основними програмами пакету Microsoft Office 2007 та вище;
•    Володіти питаннями контролю за об’єктивністю оцінювання державного майна та компетентністю організацій оцінювачів майна;
•    Пройти необхідні інструктажі по роботі з АС.
2 Авторизація та початок використання АС нотаріусами..
Для проходження авторизації та початку роботи із АС, користувач інформації повинен відкрити вікно браузеру на ПК та, вказавши в рядку адресу  здійснити перехід на сторінку авторизації нотаріусів..

Після переходу на сторінку авторизації нотаріусів АС, нотаріус (далі - користувач інформації) має внести авторизаційні дані у відповідні поля авторизаційної форми:

Після введення даних та для входу в АС необхідно натиснути кнопку «Увійти».
3. Використання АС та пошук даних.
Для вчинення нотаріальних дій нотаріус перевіряє наявність :
Звіту про оцінку майна та майнових прав:
Висновку про вартість майна та майнових прав;
Інформації про об’єкт оцінки, складений відповідно до додатків 1-9 відповідно до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10 червня 2013 року N 795 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 р. за N 936/23468;
Реєстраційного номеру звіту, що присвоєний відповідно до пункту 3.3. Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10 червня 2013 року N 795 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 р. за N 936/23468.
Відповідно до пункту 12 Порядку проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року N 231, звіт про оцінку є дійсним за умови включення інформації зі звіту про оцінку до Єдиної бази та присвоєння такому звіту про оцінку реєстраційного номера.
Перевірка нотаріусом реєстрації інформації зі звіту в БД проходить наступним чином:
Після входу в АС, користувач інформації попадає на головну сторінку АС яка містить форму з наступними полями:
•    Номер документа;
•    Оціночна вартість, грн.;
•    Назва суб’єкта оціночної діяльності;
•    Сертифікат суб’єкта оціночної  діяльності;
•    Дата оцінки.

Для здійснення пошуку даних щодо об’єкту оцінки, нотаріус має ввести реєстраційний номер звіту в рядку «Номер документа» та натиснути кнопку «Знайти» для початку пошуку відповідної позиції в базі даних АС.

Після закінчення обробки запиту, система надасть інформацію у відповідних рядках форми.
Для здійснення нового пошуку користувач може натиснути кнопку «Очистити», в цьому разі, система очистить знайдені раніше дані та очікуватиме нового запиту.
Підтвердженням наявності відповідних даних в АС, та відповідно вчинення нотаріальних дій на основі цих даних є роздрукована форма даних з наявною інформацією про об’єкт оцінки.
Для роздрукування форми даних користувач, після здійснення запиту в АС, та отримання результату у вигляді даних щодо об’єкту оцінки має натиснути праву кнопку «миші», та вибрати пункт контекстного меню «друк» або скористатись сполученням клавіш «CTRL+P», у вікні, що з’явиться необхідно підтвердити друк документу натиснувши кнопку «Друк» в нижньому правому куту вікна, попередньо обравши пристрій, за допомогою якого документ буде роздрукований.

4. Зміна паролю.
Кожен користувач має змогу змінити власний пароль. Доступ до цієй функції реалізовано через спеціальне меню, яке визивається після натискання на ім‘я свого облікового запису у верхній-правій частині екрану.

5. Закінчення роботи з АС.
Для закінчення роботи з АС та виходу з системи Користувачеві інформації необхідно натиснути «Вихід» в меню, що знаходиться в верхньому правому куту вікна АС.